OUTPLACEMENT VOOR WERKGEVERS

Professionele partner voor bedrijven

Medewerkers laten gaan is altijd een moeilijke stap. Gelukkig kan je hen via outplacement helpen om een nieuwe weg in te slaan. In een aantal gevallen ben je als bedrijf verplicht om outplacement aan te bieden, de werknemer beslist om hier al dan niet op in te gaan. Aanvaardt de werknemer het aanbod, dan adviseren we jou transparant voor een vlot verloop van het traject.

Gratis intakegesprek aanvragen?

  Outplacement voor werkgevers

  Wanneer is outplacement verplicht?

  Collectief ontslag

  Heb je na herstructurering een tewerkstellingscel opgericht? Dan heeft elke werknemer die zich inschrijft bij de tewerkstellingscel recht op outplacement.

  Opzegtermijn of vergoeding van min. 30 weken

  Bij een ontslag omwille van een niet-dringende reden met een opzegtermijn van minimum 30 weken of een opzegvergoeding die dezelfde periode dekt, ben je als werkgever verplicht om outplacement aan te bieden.

  Betaal je een opzegvergoeding? Dan mag je 4 weken van de vergoeding inhouden om het traject te bekostigen.

  Opzegtermijn of vergoeding van minder dan 30 weken

  Bij een ontslag omwille van een niet-dringende reden met een opzegtermijn van minder dan 30 weken of een opzegvergoeding die dezelfde periode dekt, ben je als werkgever verplicht om outplacement aan te bieden als deze drie voorwaarden voldaan zijn:

  • tewerkgesteld in de privésector
  • minstens 45 jaar bij ontslag
  • één jaar ononderbroken in dienst
  Outplacement voor werkgevers

  Hoe verloopt zo’n traject?

  Als de werknemer ingaat op het voorstel, start het traject (60 uren) binnen vier weken na aanvang van de opzegtermijn en loopt het maximaal 12 maanden. Naargelang jouw wensen, het jaarsalaris en de noden van de werknemer stellen we een traject op maat samen. 

  Vanuit onze expertise in rekrutering en loopbaanbegeleiding bieden we psychologische ondersteuning, oefeningen om de juiste volgende stap in kaart te brengen, sollicitatietraining, … We focussen op bedienden en pakken de dingen op een frisse manier aan. Want mensen persoonlijk helpen om nieuwe stappen dat zetten, dat is ons doel.

  Onze outplacementtrajecten dragen het Federgon kwaliteitslabel.

  Federgon

  Samenwerken voor kwalitatieve outplacement?

  Vul het formulier in en je hoort snel van ons!